Kir­ja Poh­jan­maan ryk­men­tin Kemin komp­pa­nias­ta ker­too Ran­ta­poh­jan alu­een ruotusotilaista

Pohjanmaan rykmentin Kemin komppania 1734–1810 -kirjan kirjoittanut Tapani Blomster oli mukana kirjoittamassa myös viime syksynä ilmestynyttä Kuivaniemen kunnallisen keskikoulun historiaa. Kolmas kirjakin on jo luonnosvaiheessa.Pohjanmaan rykmentin Kemin komppania 1734–1810 -kirjan kirjoittanut Tapani Blomster oli mukana kirjoittamassa myös viime syksynä ilmestynyttä Kuivaniemen kunnallisen keskikoulun historiaa. Kolmas kirjakin on jo luonnosvaiheessa.

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­nen

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus