Kes­kus­te­lu­ja sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eriar­voi­suu­des­ta – Hau­ki­pu­taa­lai­nen kokoo­museh­do­kas Päi­vi Hirs­so käyn­nis­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa kotikonnuiltaan

Halo­sen­nie­me­läi­set Mer­vi Nis­ka­la ja Hele­na Joki­pii sekä alu­een kesä­asu­kas Maik­ki Kivi­har­ju oli­vat tul­leet kuun­te­le­maan Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­van kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan Päi­vi Hirs­son vaa­li­kam­pan­ja aloi­tus­ta Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le. Nai­set tote­si­vat yhdes­tä suus­ta, että eni­ten vaa­leis­sa puhut­taa van­hus­ten ase­man lisäk­si pää­asias­sa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tus. – Ärsyt­tää, että väki­sin aje­taan maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta läpi. Nyt pitäi­si inves­toi­da ja kehit­tää Oulua kas­vuun yhteisvoimin,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus