Toi­mit­ta­jal­ta: Kesä on koti­seu­tu­päi­vien kul­ta-aikaa

Monel­la pitä­jäl­lä on omat päi­vän­sä, viik­kon­sa tai jol­la­kin muul­la nimel­lä vuo­des­ta toi­seen tois­tu­va perin­ne­ta­pah­tu­man­sa, jos­sa on esil­lä enti­sa­jan asioi­ta ja toi­min­taa. On käsi­töi­tä, van­ho­ja konei­ta ja perin­ne­ruo­kaa. Pukeu­du­taan essui­hin ja pus­si­housui­hin, tun­nel­moi­daan hai­ta­ri­musii­kin tah­dis­sa. Moni muu­al­le muut­ta­nut tulee tapah­tu­maan myös tava­tak­seen samoil­ta seu­duil­ta läh­töi­sin ole­via tut­tu­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus