Kel­lon ja Kivi­nie­men kou­lu­jen hal­lin­not yhdis­ty­vät syksyllä

Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään hal­lin­nol­li­ses­ti elo­kuun alus­ta 2024 lukien Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton vuo­si sit­ten teke­män pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen mukai­ses­ti. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti maa­nan­tai­na, Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään 1.8.2024 alkaen hal­lin­nol­li­ses­ti yhdek­si kou­luk­si, jon­ka nimi on Kel­lon koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus