Kel­lo Cupis­sa kil­pai­li hui­keat 46 joukkuetta

Kellon TU:n Linariat -joukkueen ilmeessä näkyy voimistelun ilo. Kuva: Jukka Hämeenniemi.Kellon TU:n Linariat -joukkueen ilmeessä näkyy voimistelun ilo. Kuva: Jukka Hämeenniemi.

Yli 500 voi­mis­te­li­jaa ja val­men­ta­jaa eri puo­lil­ta Suo­mea kokoon­tui Kel­lo Cupiin 27.4. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den jär­jes­tä­miin jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin. Kel­lon TU.n kai­kil­ta 14 kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­neel­ta jouk­ku­eel­ta näh­tiin laa­du­kas­ta voi­mis­te­lua. Kisa­suo­ri­tus­ten lisäk­si muka­na oli myös nuo­rem­pien voi­mis­te­li­joi­den esi­tyk­siä, näin he sai­vat hyvää koke­mus­ta esiin­ty­mi­ses­tä ylei­sön edessä.

Kai­kis­sa suo­ri­tuk­sis­sa näkyi voi­mis­te­lun ilo ja lii­kun­nan rie­mu, tie­ten­kin pie­nen jän­ni­tyk­sen saat­te­le­ma­na. Se kuu­luu­kin asi­aan, kun suo­ri­tuk­sia pääs­tään esit­tä­mään kotiy­lei­sön edes­sä. Päi­vän päät­teek­si tulos­ten sel­vit­tyä oltiin pääs­ty naut­ti­maan jo useam­mas­ta mita­li­si­jas­ta sekä myös hui­keis­ta pis­te-ennä­tyk­sis­tä. Hyvän menes­tyk­sen Kel­lon TU:ssa var­mis­taa laa­du­kas val­men­nus ja innos­tu­neet voimistelijat.

Mita­li­sa­de ja menes­tys jat­kui­vat seu­raa­va­na päi­vä­nä Kel­lon TU:n voi­mis­te­li­joil­le jäl­leen Kas­tel­lis­sa, kun TUL Oulun pii­rin kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Hau­ki­pu­taan Hei­ton toi­mes­ta. Jouk­kuei­den suo­ri­tuk­set oli­vat tai­dok­kai­ta ja pis­teet para­ni­vat edellispäivästä.

Pää­täh­tien eli voi­mis­te­li­joi­den lisäk­si Kel­lon työ­väe­nur­hei­li­joi­den upea yhteis­hen­ki näkyi 123 tal­koo­lai­sen panok­ses­sa Kas­tel­lin moni­toi­mi­ta­los­sa jär­jes­te­tys­sä Kel­lo Cupis­sa. Kiso­ja val­mis­tel­tiin kuu­kausia etu­kä­teen ja käy­tän­nöt työt hoi­det­tiin kisa­pai­kal­la kisa­vii­kon­lop­pu­na. Kaik­ki koris­te­luis­ta kisa­kant­tii­nin kin­der­pii­ra­koi­hin oli teh­ty tal­koo­voi­min. Suu­ret kii­tok­set kuu­lu­vat myös tapah­tu­maa tuke­neil­le yri­tyk­sil­le ja muka­na olleil­le kil­pai­li­joil­le sekä kat­so­jil­le kannustuksesta.

– Tou­ko­kuus­sa meil­lä on vilk­kain kil­pai­lu­kausi menos­sa, ja lähes joka vii­kon­lop­pu jouk­kuei­tam­me kisaa ympä­ri Suo­men. Kel­lon TU Voi­mis­te­lun some­ti­leil­tä Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa voi kat­soa tun­nel­mia esi­mer­kik­si 4.5. ollees­ta Komia Cupis­ta Sei­nä­joel­ta, Jaa­na Lok­ka-Palo­mä­ki vinkkaa.

– Siel­lä seu­ram­me jouk­ku­eet sai­vat niin tai­teel­li­sen kun­nia­mai­nin­nan (Team Tia­rel­la), kuin hui­kein pis­tein (Pio­nit 17,200) kul­taa, hope­aa (Team Ara­liat 16,266) ja prons­sia (Stel­la­ria H 12,933).

Seu­raa­vak­si jouk­ku­eet suun­taa­vat Kil­pa­mes­tik­siin. Innol­la odo­te­taan, para­ne­vat­ko suo­ri­tuk­set ja siten pis­teet kai­kil­la jouk­kueil­la ennen kesä­tau­koa. Kel­lon TU:n kevät­näy­tös on Jatu­lis­sa 29.5. kel­lo 18.

– Har­ras­te­toi­min­taa jär­jes­täm­me ympä­ri vuo­den. Kesä­kuus­sa meil­lä on käyn­nis­sä lisäk­si vii­kon mit­tai­sia lii­kun­ta- ja voi­mis­te­lu­lei­re­jä ja yksi lei­ri myös lop­pu­ke­säl­lä, Lok­ka-Palo­mä­ki ker­too. Tie­toa ja ilmoit­tau­tua voi sivus­tol­la: www.ktu.fi.

Tulok­set 27.4. Kel­lo Cup: 

8–10v.

Team Tia­rel­la kat. 3 ja tek­ni­sen kunniamaininta

Tia­rel­la Talent kat. 4 ja tai­teel­li­sen kunniamaininta

10–12 v.

Team Ara­liat kat 2. 15,650 Hopeaa

Ara­liat Talent kat. 5

Ara­liat Tai­to kat. 8

12–14H

Lina­riat kat. 4 Kultaa

12–14.

Kel­lo Pre Junior 15,567 Kultaa

14–16H

Stel­la­ria H 14,217 Kultaa

14–16K

Kel­lo Kil­pa Junior 14,333

Stel­la­ria K 12,150

16–18K

Kel­lo Kil­pa Team 16,850 Kultaa

Yli 16v H

Pio­nit 16,750 Kultaa

Van­da 14,834 Hopeaa

Alcea 14,800 Pronssia

Tulok­set 28.4. TUL Oulun piiri:

10–12 v.

Team Ara­liat kat 2. 15,650 Kultaa

Ara­liat Talent kat. 5

Ara­liat Tai­to kat. 8

12–14H

Lina­riat kat. 4 Kultaa

12–14SM

Kel­lo Pre Junior 15,715 Hopeaa

14–16H

Stel­la­ria H 14,400 Kultaa

14–16K

Kel­lo Kil­pa Junior 15,716 Hopeaa

Stel­la­ria K 13,466

16–18H

Alcea 15,166 Hopeaa

16–18K

Kel­lo Kil­pa Team 16,933 Kultaa

Yli 18v H

Pio­nit 16,750 Kultaa

Van­da 14,950 Hopeaa

Aikui­set 45 H

Hors­mat 13,550 Hopeaa