Kau­pun­ki­stra­te­gia val­tuus­ton päätettäväksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on lähet­tä­nyt kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030:n kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Val­tuus­to käsit­te­lee ja päät­tää stra­te­gias­ta maa­nan­tai­na 31.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus