Kala­ta­lous­a­lue huo­lis­saan kalan nousus­ta Kii­min­ki­jo­keen – Vara­sil­lan ete­lä­puo­len pen­ke­re pure­taan alku­ke­sään mennessä

Varasilta penkereineen on poistettu sillan pohjoispuolelta, mutta eteläpuolen penger on vielä paikallaan, ja se huolestuttaa kalatalousaluetta, joka pelkää, että penger estää esimerkiksi taimenen nousun jokeen tältä keväältä. Kalataloualueen mielestä penkereet olisi pitänyt poistaa ennen tulvia. (Arkistokuva: Jorma Leskelä)Varasilta penkereineen on poistettu sillan pohjoispuolelta, mutta eteläpuolen penger on vielä paikallaan, ja se huolestuttaa kalatalousaluetta, joka pelkää, että penger estää esimerkiksi taimenen nousun jokeen tältä keväältä. Kalataloualueen mielestä penkereet olisi pitänyt poistaa ennen tulvia. (Arkistokuva: Jorma Leskelä)

Nelos­tien Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­ta­työ­maan pal­jon mur­het­ta aiheut­ta­nut vara­sil­ta puret­tiin pois pai­koil­taan vii­me vii­kon lopul­la. Samal­la ennal­lis­tet­tiin myös sil­lan poh­jois­puo­len uoma, mut­ta ete­lä­puo­len uoma odot­taa vielä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus