Joka nel­jäs ikäih­mi­nen pelkää

Joka nel­jäs ikään­ty­nyt jou­tuu pel­kää­mään lähi­suh­de­vä­ki­val­taa tai kal­toin­koh­te­lua arjes­saan. Mää­rä tun­tuu suu­rel­ta, mut­ta monet tut­ki­muk­set ker­to­vat, että kysees­sä on näin­kin ylei­nen ilmiö. Asi­aa on vai­kea tut­kia ja sii­tä on yli­pää­tään vai­kea puhua, mitä lähei­sem­pi teki­jä on, kuten puo­li­so tai lap­si. Pel­ko­na on lisään­ty­vä väki­val­ta, syyl­li­syys ja häpeä. Lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen tabu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus