Jatu­lis­sa jär­jes­te­tään InBody-mittauksia

Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa jär­jes­te­tään InBo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia tänään tors­tai­na kel­lo 14–17 sekä huo­men­na per­jan­tai­na kel­lo 9–12.

Mit­taus teh­dään hikoi­le­mat­ta arki­vaat­teis­sa, ja sii­tä sel­vi­ää kehon nes­tei­den mää­rä, lihas­ten mää­rä ja sijain­ti sekä sisäe­lin­ten ympä­ril­lä ole­van ras­van määrä. 

Ennen mit­taus­ta on hyvä olla pari tun­tia ravin­noit­ta ja 12 tun­tia ilman voi­ma­kas­ta fyy­sis­tä rasi­tus­ta, jot­ta tes­ti­tu­los on mah­dol­li­sim­man luo­tet­ta­va. Mit­taus­ta ei voi­da teh­dä ras­kaa­na ole­vil­le tai sydän­tah­dis­tin­ta käyt­tä­vil­le henkilöille.

InBo­dy-mit­tauk­seen ei ole ajan­va­raus­ta. Tes­ti mak­saa 5,50 euroa ja se mak­se­taan uima­hal­lin pal­ve­lu­pis­teel­le ennen testiä.