Jänis­rut­toa ei ole vie­lä ilmen­nyt

Luon­nos­sa liik­ku­jat ovat teh­neet muu­ta­mia havain­to­ja kuol­leis­ta jänik­sis­tä ja rusa­kois­ta. Huol­ta on aiheut­ta­nut epä­luu­lo, ovat­ko eläi­met kuol­leet jänis­rut­toon ja onko ihmi­sil­lä tar­tun­ta­vaa­raa.– Pika­ky­se­lyn perus­teel­la jänis­rut­toa ei ole Oulun seu­dul­la ilmen­nyt vie­lä ihmi­sil­lä, ker­too apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Jus­si Piu­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus