Hon­ka­pir­tin väis­tö­ti­lo­jen käy­tän­nöt alka­vat sel­vi­tä, toi­min­to­ja siir­tyy Pate­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja Ora­van kou­lun tiloihin

Honkapirtin väistötiloista oli saapunut kuulemaan runsas osanottajajoukko Pateniemen Rauhanyhdistykselle. Oulun kaupunki oli saanut vuokralle kuvassa näkyvän kokoontumistilan lisäksi myös kerhohuoneen ja hyvin varustellun keittiön.Honkapirtin väistötiloista oli saapunut kuulemaan runsas osanottajajoukko Pateniemen Rauhanyhdistykselle. Oulun kaupunki oli saanut vuokralle kuvassa näkyvän kokoontumistilan lisäksi myös kerhohuoneen ja hyvin varustellun keittiön.

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka ja osal­li­suus- ja vuo­ro­vai­ku­tus­asian­tun­ti­ja Heik­ki Oja­la, jol­le kuu­luu Oulun poh­joi­sen ja ete­läi­sen alu­een alue­työ sekä yhtei­sö­ti­lois­ta eli enti­sis­tä asu­kas­tu­vis­ta vas­taa­mi­nen käy­tän­nös­sä, jär­jes­ti­vät asu­ka­sil­ta­päi­vän Pate­nie­men Rau­han yhdis­tyk­sel­lä 6.5. Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Hon­ka­pir­tin kor­vaa­vien väis­tö­ti­lo­jen, Pate­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja Ora­van kou­lun käy­tän­nön toi­min­taa ja pelisääntöjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus