Hiki­hiih­to täyt­tää 50 vuot­ta

Juhani Ukonmaanho sai Hikihiihto-historian ensimmäisestä hiihdosta vuonna 1969 palkinnoksi osallistumispokaalin ja 20 kilometrin voittolautasen. 1980-luvulla Reijo Nissilä suunnitteli Hikihiihto-mitalin, jossa latu kulkee jokimaisemassa. Myöhemmin Nissilä on suunnittelut myös toisen mitalimallin, jossa on erämaamaisema, ikihonka ja mutkitteleva latu.

Yli­kii­min­gin perin­tei­käs Hiki­hiih­to täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Vuon­na 1969 hiih­det­ty ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pit­kän mat­kan hiih­to siva­koi­tiin Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­tä Karah­kaan päin olleel­la Määt­tä­län­saa­ren ladul­la, jota kier­ret­tiin useam­paan ker­taan. Yli­kii­min­ki­läi­sel­le Juha­ni Ukon­maa­na­hol­le tämän vuo­den Hiki­hiih­toon osal­lis­tu­mi­nen on mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä edel­li­sen ker­ran hän osal­lis­tui hiih­toon 50 vuot­ta sit­ten Hiki­hiih­to-his­to­rian ensim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­sa. – Osal­lis­tuin ensim­mäi­seen Hiki­hiih­toon vuon­na…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus