Hiih­don juh­laa Vir­pi­nie­mes­sä viikonloppuna

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to oheis­ta­pah­tu­mi­neen jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 17.2. ja perin­tei­nen Hau­ki­pu­das­hiih­to sun­nun­tai­na 18.2. Ensim­mäis­tä ker­taa molem­pien tapah­tu­ma­paik­ka­na on nyt Virpiniemi.

Perin­tei­ses­sä Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa sun­nun­tai­na kysees­sä on 40:s juh­la­hiih­to. Läh­tö tapah­tuu ylä­ma­jal­ta ja reit­ti kier­tää kan­gas­met­sis­sä Anna­lan­kan­kaal­la ja kier­tää meren lähei­syy­des­sä Isol­la­nie­mel­lä ja Run­te­lis­sa. Huol­to­pis­tei­tä on maa­lin huol­to­pis­teen lisäk­si yksi 15 km:n mat­kal­la ja kak­si 30 km:n matkalla.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to oheis­ta­pah­tu­mi­neen jär­jes­te­tään nyt kuu­det­ta ker­taa. Ohjel­mas­sa lau­an­tai­na kel­lo 12–14 on hiih­don ohel­la kep­pa­ri­ki­sa, onnen­pyö­rä ja muu­ta muka­vaa. Mak­ka­raa voi pais­taa gril­lis­sä ja kant­tii­nis­ta ostaa herk­ku­ja. Kaik­ki haus­kaan asuun pukeu­tu­neet palkitaan.

Aja­koh­tais­ta tie­toa tapah­tu­mis­ta: haukipudashiihto.fi