Hei­jas­tin­päi­vä on nyt joka päivä

Kotikoulutoimikunnan jäsenet Marjo Raappana (vas.) ja Jutta Arolaakso huomasivat, että koululaiset ilahtuivat heijastimista. Jenna ja Miia Raappanalla on pimeään aikaan useita heijastimia.Kotikoulutoimikunnan jäsenet Marjo Raappana (vas.) ja Jutta Arolaakso huomasivat, että koululaiset ilahtuivat heijastimista. Jenna ja Miia Raappanalla on pimeään aikaan useita heijastimia.

Val­ta­kun­nal­lis­ta hei­jas­tin­päi­vää vie­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na. Päi­vän kun­niak­si Mar­tin­nie­men koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta­lai­set jakoi­vat yhdes­sä kou­lun oppi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen edus­ta­jien kans­sa hei­jas­ti­met kai­kil­le kou­lun oppilaille.

Hei­jas­ti­mien jaka­jat huo­ma­si­vat, että hei­jas­ti­met ilah­dut­ti­vat saa­ji­aan. Kos­ka jaos­sa oli eri yri­tys­ten jaka­mia eri­nä­köi­siä hei­jas­ti­mia, teh­tiin niis­tä myös vaih­to­kaup­paa kou­lun portilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus