Hau­Pa tär­ke­ään koti­voit­toon

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue otti tär­keät kol­me pis­tet­tä Kes­kus­ken­täl­lä pela­tus­sa Kol­mo­sen kär­ki­kamp­pai­lus­sa vii­me lau­an­tai­na. Hau­Pa voit­ti kesäi­ses­sä sääs­sä pela­tun otte­lun AC Oulu Aka­te­mi­aa vas­taan maa­lein 2–1. Hau­Pa läh­ti otte­luun huo­mat­ta­vas­ti kapeam­mal­la ryh­mäl­lä ver­rat­tu­na oulu­lai­siin, sil­lä HauPa:lla oli vaih­to­pen­kil­lä käy­tet­tä­vis­sä vain kak­si kent­tä­pe­laa­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus