Hau­ki­pu­taan lukio pors­kut­taa muu­tos­ten tuu­lis­sa

Haukiputaan lukiosta valmistui tänä vuonna yli sata ylioppilasta.

Vii­me lau­an­tai­na koet­tiin Suo­men lukiois­sa jäl­leen ker­ran rie­mui­sia het­kiä, kun uudet yli­op­pi­laat sai­vat val­ko­lak­kin­sa. Hau­ki­pu­taan lukion täy­teen ahde­tus­sa juh­la­sa­lis­sa lukion­sa päät­ty­mis­tä juh­lis­ti perä­ti 103 uut­ta yli­op­pi­las­ta. – Mää­rä on upea, laa­dus­ta puhu­mat­ta­kaan, lukion reh­to­ri Sir­pa Ris­tee­lä kehui juh­la­pu­hees­saan. Val­mis­tu­nut ikä­luok­ka on monel­la tapaa poik­keuk­sel­li­nen edel­tä­jiin­sä ver­rat­tu­na. Uuden ope­tus­suun­ni­tel­man lisäk­si he ovat ensim­mäi­nen ikä­luok­ka, jon­ka yli­op­pi­las­ko­keet…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus