Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn nais­ten edus­tus­jouk­kue val­mii­na koh­taa­maan uudet haasteet

Haukiputaan Heitto salibandy naiset edustus 1.divisioona 2021-2022. Kuvassa: Eturivi vasemmalta oikealle: Anna-Maria Rantaiso, Tuuli Koskinen, Katri Nättilä, Maria Laukkanen (mv), Taru Jämsä (mv), Anne-Maria Tolpanniemi, Jemina Haikonen ja Emilia Pesonen. Keskirivi vasemmalta oikealle: Marianne Pohjonen, Henna Haikonen, Heini Anttila, Laura Tervo, Ilona Kotaniemi, Sanna Risteli ja Lotta Wikstedt. Ylärivi vasemmalta oikealle: Antti Hyvärinen, Pasi Soronen, Eeva Repo ja Hannele Tamminen. Kuvasta puuttuvat Annika Liimatta, Linnea Muraja, Anu Heikkinen, Linda Rautio, Annukka Häkli ja Karin Koutuaniemi.Haukiputaan Heitto salibandy naiset edustus 1.divisioona 2021-2022. Kuvassa: Eturivi vasemmalta oikealle: Anna-Maria Rantaiso, Tuuli Koskinen, Katri Nättilä, Maria Laukkanen (mv), Taru Jämsä (mv), Anne-Maria Tolpanniemi, Jemina Haikonen ja Emilia Pesonen. Keskirivi vasemmalta oikealle: Marianne Pohjonen, Henna Haikonen, Heini Anttila, Laura Tervo, Ilona Kotaniemi, Sanna Risteli ja Lotta Wikstedt. Ylärivi vasemmalta oikealle: Antti Hyvärinen, Pasi Soronen, Eeva Repo ja Hannele Tamminen. Kuvasta puuttuvat Annika Liimatta, Linnea Muraja, Anu Heikkinen, Linda Rautio, Annukka Häkli ja Karin Koutuaniemi.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn nais­ten edus­tus­jouk­kue nousi 1. divi­sioo­naan kau­del­le 2021–2022. Sar­ja­ta­so on seu­ral­le his­to­rial­li­nen, sil­lä kos­kaan aiem­min Hei­ton nais­sa­li­ban­dy­jouk­kue ei ole pelan­nut 1. divi­sioo­nas­sa tai kor­keam­mal­la. Nykyi­sen jouk­ku­een pelaa­jis­tos­ta löy­tyy koke­mus­ta aina nais­ten F‑Liigasta, nais­ten 1. divi­sioo­nas­ta, B- sekä A‑tyttöjen SM-sar­jas­ta jopa maa­jouk­kue­vie­rai­lui­hin asti.

Perus­run­ko jouk­ku­ees­sa on mel­kein sama kuin edel­li­sel­lä kau­del­la, mut­ta kovi­na vah­vis­tuk­si­na jouk­ku­ee­seen ovat liit­ty­neet aiem­min F- lii­gaa pelan­neeet Lin­nea Mura­ja (SSRA), Anni­ka Lii­mat­ta (SSRA) ja Emi­lia Peso­nen (O2-Jyväs­ky­lä). Paluu­muut­ta­ja­na HaHeen takai­sin myös F‑liigaa pelan­nut San­na Ris­te­li (SSRA). Lisäk­si jouk­kuet­ta vah­vis­ta­vat Anna-Maria Ran­tai­so (SSRA 2.div/Santa´s Uni­ted 1. div), Lau­ra Ter­vo (SSRA 2. div), Kat­ri Nät­ti­lä (SBT Tor­nio) ja Hei­ni Ant­ti­la (OFBC).

Jouk­kue on erit­täin moti­voi­tu­nut ja läh­tee innok­kaa­na koh­ti tule­vaa kaut­ta ja uusia haasteita.

Nais­ten 1. divi­sioo­naa pela­taan tule­val­la kau­del­la 2021–2022 val­ta­kun­nal­li­ses­sa kol­meen loh­koon jae­tus­sa sar­jas­sa. 1. divi­sioo­nan lisäk­si jouk­kue osal­lis­tuu Teho Sport Suo­men Cup:iin , joka pela­taan myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Suo­men Cupin 1. kier­ros pela­taan lau­a­nai­na 28.8. Käl­viäl­lä, jos­sa ensim­mäi­se­nä vas­tas­sa uusi tut­ta­vuus Käl­viän Tar­mo (2. div). Muut vas­tus­ta­jat SB Vaa­sa (2. div) ja/tai Sie­Si (1. div) riip­puen otte­lui­den lop­pu­tu­lok­sis­ta. Kak­si paras­ta tur­nauk­ses­ta etee­nee Suo­men Cupin 2. kierrokselle.

Teks­ti: Eeva Repo ja Taru Jämsä

Kuva: Juha “Sala­ma” Tauriainen