Hau­ki­pu­taa­lai­set muka­na Tah­kol­la Ironman-kilpailussa

Valkoisissa paidoissa sunnuntaina kisanjälkeisenä päivänä Liisa Rantatulkkila, Tanja Ylisirniö, Simo Tammela, Tomi Hillukkala ja Mervi Hillukkala. (Kuva: Ilkka Rantatulkkila) Liisa Rantatulkkila Tanja Ylisirniš Simo Tammela Tomi Hillukkala Mervi Hillukkala. Punaisissa takeissa olemme vielŠ kisaa edeltŠvŠnŠ pŠivŠnŠ jŠnnittŠmŠssŠ tulevaa koitosta. vasemmalta oikealle. Mervi, Tomi (takana), Tanja(edessŠ), Simo ja Liisa. (Kuvat IValkoisissa paidoissa sunnuntaina kisanjŠlkeisenŠ pŠivŠnŠ vasemmalta oikealle Liisa Rantatulkkila Tanja Ylisirniš Simo Tammela Tomi Hillukkala Mervi Hillukkala. Punaisissa takeissa olemme vielŠ kisaa edeltŠvŠnŠ pŠivŠnŠ jŠnnittŠmŠssŠ tulevaa koitosta. vasemmalta oikealle. Mervi, Tomi (takana), Tanja(edessŠ), Simo ja Liisa. (Kuvat Ilkka Rantatulkkila))

Hau­ki­pu­taan Hei­ton urhei­li­jat ura­koi­vat Suo­men ensim­mäi­ses­sä Iron­Man-triath­lon täy­den­mat­kan kisas­sa Kuo­pion Tah­kol­la elo­kuun puo­li­vä­lis­sä upeil­la suorituksilla.Kisoissa tais­tel­tiin Pro nais­ten sar­jan Euroo­pan mes­ta­ruu­des­ta ja AgeGrou­pin Suo­men Mestaruudesta.

Hei­ton Lii­sa Ran­ta­tulk­ki­la sijoit­tui Suo­men Mes­ta­ruus kamp­pai­lus­sa nel­jän­nek­si ollen koko­nais­si­joi­tuk­ses­sa seit­se­mäs nais­ten 35–39-vuotiaiden sar­jas­sa. Tan­ja Yli­sir­niö oli 16. 35–39-vuotiaiden sar­jas­sa, Simo Tam­me­la 27. 40–44-vuotiaiden sar­jas­sa, Tomi Hil­luk­ka­la 27. 45–49-vuotiaiden sar­jas­sa ja Mer­vi Hil­luk­ka­la 21. 40–44-vuotiaiden sarjassa.

Upeas­ti kisas­sa aivan pal­kin­to­si­jo­jen tun­tu­maan tais­tel­lut Lii­sa Ran­ta­tulk­ki­la ker­too, että aja­tus triath­lo­nin täy­des­tä mat­kas­ta kut­kut­te­li mahan­poh­jas­sa vuon­na 2020, jol­loin hän tes­ta­si mat­kaa omatoimisesti.

– Kier­sin Hau­ki­pu­taan asfalt­tia mie­he­ni Ilkan kan­nus­tuk­sel­la. Tam­mi­kuus­sa 2021 pää­tin osal­lis­tua Tah­kol­le kun muut­kin oli­vat lähdössä.

Kovan har­joit­te­lun jäl­keen start­ti tuli eteen ja Ran­ta­tulk­ki­la aset­tui samal­le vii­val­le noin 700 muun kisaa­jan sekaan. Uin­nis­ta tulok­se­na oma ennä­tys, jos­ta oli hyvä jat­kaa pyö­rän selkään.

– Sateen pelot­te­le­ma­na nap­pa­sin läm­pö­lii­vin pääl­le. Iha­nat kan­nus­ta­jat oli­vat ripo­tel­len tien­var­res­sa ja huis­ku­tin kai­kil­le takai­sin kii­tok­sek­si. Pyö­rä­mat­ka oli yhtä ylä ja ala­mä­keä, hän ker­taa kisaraportissaan.

Ran­kan pyö­räi­lyn jäl­keen nai­nen läh­ti onnel­li­se­na juok­se­maan mara­to­nia, joka läh­ti kevyes­ti liikkeelle.

– Niin vaan tuli maa­li­vii­va eteen ja punai­nen Iron­man-mat­to vili­si jalois­sa, kel­lo näyt­ti suo­ri­tusa­jak­si 11.20, joten olin alit­ta­nut tavoit­tee­ni 40 minuutilla!

Jokusen vii­kon täs­tä ura­kas­ta toi­vut­tu­aan Ran­ta­tulk­ki­la käy vie­lä Tik­ka­kos­kel­la duaht­lo­nin SM-kisois­sa syys­kuun 11. päivä.

– Kii­tos Hau­ki­pu­taan Hei­ton triath­lon-jaos­tol­le, kisa­to­ve­reil­le ja ennen kaik­kea mie­hel­le­ni Ilkal­le. Ilman tei­tä tämä ei olis mahdollista.