Enti­nen viis­kyt on nyt kolkyt

Ran­ta­poh­jas­ta 13.1.1972: Jou­lu­kuun aika­na vit­si­pals­tal­la jul­kais­tu­jen vit­sien lähet­tä­jien kes­ken arvot­tiin pal­kin­to. Puo­li kiloa kah­via voit­ti Kaa­ri­na Jaak­ko­la Yli­kii­min­gis­tä. Vit­si­pals­tal­le toi­vo­taan lisää aineis­toa. Toi­vo­muk­se­na kui­ten­kin on, että vit­sit oli­si­vat mah­dol­li­sim­man omaperäisiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus