“Emme saa unoh­taa apua ukrainalaisille”

Kaik­ki alkoi sii­tä, kun kel­lo­lai­nen Irma Pie­ti­lä vei koto­aan nel­jä yli­mää­räis­tä rep­pua akuu­tin avun Help Cen­ter Ukrai­ne-Oulun toi­mi­paik­kaan Oulun Saa­ris­ton­ka­dul­le hei­nä­kuun lopulla.

– Repuil­le oli heti tar­vit­si­jat. Näin, kuin­ka sotaa pakoon läh­te­nyt ja Ouluun pää­ty­nyt ukrai­na­lais­nai­nen puris­ti rep­pua kii­tol­li­se­na rin­taan­sa vas­ten. Pake­ne­maan kodeis­ta oli jou­dut­tu läh­te­mään yhden kas­sin kans­sa, jos­sa oli koko omai­suus. Uusi elä­mä pitää aloit­taa ja koti perus­taa aivan tyhjästä.

– Näky kos­ket­ti ja rii­pai­si minua syväs­ti. Aloin miet­tiä, mitä voi­sin teh­dä enem­män, kuvai­lee Irma Pie­ti­lä tunnetilaansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus