ELY-kes­kuk­sel­ta voi hakea kor­vaus­ta val­tion tien ajo­neu­vol­le aiheut­ta­mis­ta vaurioista

Lauhat talvet lisäävät päällystevaurioita. Kun lämpötila sahaa pakkasen ja plussan välillä ja taivaalta tulee joko vettä, räntää tai lunta, on tiestö kovilla. Ankara ilmasto näkyy päällystevaurioina ja lopulta korvaushakemusten määrässä.Lauhat talvet lisäävät päällystevaurioita. Kun lämpötila sahaa pakkasen ja plussan välillä ja taivaalta tulee joko vettä, räntää tai lunta, on tiestö kovilla. Ankara ilmasto näkyy päällystevaurioina ja lopulta korvaushakemusten määrässä.

Kor­vauk­sen hake­mi­nen onnet­to­muu­den jäl­keen omas­ta vakuu­tuk­ses­ta on jokai­sel­le tiel­lä liik­ku­jal­le sel­viö. Kaik­ki eivät sen sijaan tie­dä, että myös ELY-kes­kus saat­taa kor­va­ta tien puut­teel­li­ses­ta kun­nos­ta aiheu­tu­nei­ta vahin­ko­ja, jos vau­rio on tapah­tu­nut val­tion tiel­lä. Ohjeet kor­vauk­sen hake­mi­seen löy­ty­vät osoit­tees­ta www.ely-keskus.fi/web/ely/vahingonkorvaukset. Lin­kin takaa löy­tyy pal­jon muu­ta­kin hyö­dyl­lis­tä tie­toa kuin vain ohjei­ta kor­vauk­sen hake­mi­seen. – Sivul­la neu­vo­taan, mitä kannattaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus