Elo­ku­va: Suo­sik­ki­sar­jan nel­jäs elo­ku­va on melan­ko­li­nen kaamoskomedia

Timo Lavikainen nähdään Napapiirin sankarina jo neljättä kertaa.Timo Lavikainen nähdään Napapiirin sankarina jo neljättä kertaa.

Kovin har­vassa ovat ne elo­ku­va­sar­jat, jot­ka Suo­men fil­mi­teol­li­suu­des­sa ovat yltä­neet nel­jän­teen osaan asti ilman, että sar­jaa on aloi­tet­tu uudel­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä eri teki­jöi­den voi­min. Uuno Tur­ha­pu­ron ohel­la suo­si­tuim­mis­ta elo­ku­va­sar­jois­ta tuo­hon ovat yltä­neet vain Suo­mi-Fil­min Nis­ka­vuo­ri-sar­ja, Mat­ti Kas­si­lan Komi­sa­rio Pal­mut, Pek­ko Aika­mies­poi­ka sekä Vää­pe­li Kör­my. Nyt tuo­hon jouk­koon liit­tyy myös Napa­pii­rin san­ka­rit, jon­ka nel­jäs osa saa ensi-iltan­sa aatonaattona.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus