Elo­ku­va: Suo­ma­lai­soh­jaa­ja teki Atlan­tin ran­nal­le tun­tei­den miinakentän

Ohjaaja Klaus Härön uusin elokuva kuvattiin Irlannissa, kansainvälisillä näyttelijöillä ja kokonaan englanniksi.

Kiel­let­ty rak­kaus on koko län­si­mai­sen ker­ron­ta­pe­rin­teen ehkä se kaik­kein klas­si­sin aihe. Mat­kal­la Sha­kes­pes­res­ta Salat­tui­hin elä­miin on kui­ten­kin vakiin­tu­nut kaa­va, että lem­pi leis­kuu nime­no­maan nuo­ris­sa sydä­mis­sä. Mut­ta voi­ko myös van­ha rakas­tua? Entä jos estee­nä ovat van­hem­pien sijaan jäl­ki­pol­vet? Tätä käsit­te­lee yksi koti­mai­sen elo­ku­va­syk­syn hie­noim­mis­ta ensi-illoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus