Aurin­koi­nen ilma sai vap­pu­kan­san liik­keel­le Iis­sä ja Haukiputaalla

Haukiputaan tori täyttyi äärimmilleen yrittäjien järjestämässä vapputapahtumassa. Kuvat: Anu Kauppila.Haukiputaan tori täyttyi äärimmilleen yrittäjien järjestämässä vapputapahtumassa. Kuvat: Anu Kauppila.

Hau­ki­pu­taan ja Iin torit täyt­tyi­vät kes­ki­viik­ko­na vap­pu­päi­vä­nä iloi­ses­ta vap­pu­kan­sas­ta. Iis­sä vap­pu­mars­siin osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä mars­si­jaa ja ylei­söä ker­tyi hyvis­sä ajoin torin lie­peil­le. Pit­kään kun­ta­po­li­tii­kas­sa muka­na ollut Lee­na Tii­ro ker­toi osal­lis­tu­neen­sa mars­siin ensim­mäis­tä ker­taa. – Tänä vuon­na tuli tun­ne, että nyt täy­tyy osal­lis­tua ja meil­lä on ollut todel­la hyvä tun­nel­ma, Tii­ro hymyi­li. Vasem­mis­to­lii­ton Tei­jo Lie­des ava­si toritapahtuman… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus