Alu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maassa

Pohjois-Pohjanmaan alueella nuohoustoiminta on ollut vuoden 2018 alusta lähtien vapautettua liiketoimintaa. Kuva: Hannu Murtokare/Nuohousalan keskusliitto

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80 pro­sent­tia koti­ta­louk­sis­ta nou­dat­taa vuo­sit­tais­ta nuo­hous­ta. Nuo­hous­toi­min­ta vapau­tui Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la pii­ri­nuo­hoo­ja­mal­lis­ta kil­pai­lun alai­sek­si vuo­den alus­sa. Sisä­mi­nis­te­riö suun­nit­te­lee nuo­houk­sen vapaut­ta­mis­ta pelas­tus­lain muu­tok­sel­la koko maas­sa vuo­den 2019 alus­ta alkaen. Enti­sen pii­ri­nuo­hoo­ja­mal­lin sijas­ta kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja tilaa nuo­houk­sen nyky­ään suoraan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus