Aja­mi­sen sie­tä­mä­tön keveys

Rantapohjan toimittaja lähti kokeilemaan, millaista sähkömaastopyörällä on ajaa. Onko laji kohtaamiensa ennakkoluulojen mukaan kevyttä kuin mopolla ajo vai saako lenkistä irti tavallisen treenin verran? Virpiniemen vaihtelevat maastot ja mutkittelevat polut tarjosivat oivalliset puitteet testiajoon sekä samalla upeat maisemat ihasteltavaksi. Kuva: Kai Lepistö)

Aurin­ko pais­toi ja oli muu­ta­ma aste pak­kas­ta, kun kur­va­sin autol­la­ni Ran­ta­poh­jan enti­sen toi­mi­ta­lon pihaan edes­sä­ni aamu­lenk­ki maas­tos­sa. Bike & Fixin Mar­kus Luk­ka­ri­la odot­te­li minua säh­kö­maas­to­pyö­rän kans­sa ja olin val­mii­na läh­te­mään uut­ta lajia kokei­le­maan Vir­pi­nie­men maas­toon. Kos­ka en ole kos­kaan aiem­min aja­nut maas­to­pyö­räl­lä enkä säh­kö­pyö­räl­lä, tein muu­ta­man kier­rok­sen liik­keen pihal­la kokeil­lak­se­ni, mil­tä säh­kö­avus­tus tun­tuu. Kypä­rä pää­hän, rep­pu sel­kään, satu­la oikeal­la kor­keu­del­le ja liik­keel­le lajia pidem­pään har­ras­ta­neen Kai Lepis­tön ohjauksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla