Aggre­gaat­tiin voi kyt­keä vaik­ka koko oma­ko­ti­ta­lon sähköverkon

Aggre­gaa­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia on sen tuot­ta­ma jat­ku­va teho. Aggre­gaa­tin omi­nai­suuk­sis­ta riip­puen jat­ku­va teho on noin 85 pro­sent­tia koneen tuot­ta­mas­ta mak­si­mi­te­hos­ta. Ylei­sim­mät teho­luo­kat ovat 2000, 3000 tai 6000 wat­tia. Osta­jan pitää sovit­taa tämä luku omaan tar­pee­seen­sa, siis nii­den säh­kö­lait­tei­den vaa­ti­maan tehoon, joi­ta halu­taan käyt­tää myös sii­nä tapauk­ses­sa, että val­ta­kun­nan­ver­kos­ta ei säh­köä tule.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus