Yli­kii­min­gis­sä on koos­sa 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta valo­kui­dun tilaajamäärästä

Yli­kii­min­gin alu­eel­la valo­kui­tu­yh­tey­den raken­ta­mis­ta suun­nit­te­lee Kai­ran Kui­tu Oy. Siel­lä liit­ty­män tilaus­lo­ma­ke on ollut avoin­na nyt parin vii­kon ajan, ja tilauk­sia on tul­lut noin 130 kap­pa­let­ta, joka on 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta määrästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus