Valo­kui­tu ete­nee Ylikiimingissä

Ylikiimingissä valokuituverkon rakentaminen on alkanut Ylikiiminki I alueen osa-alueilla 1 ja 2. Tänä syksynä ehditään ehkä vielä aloittaa osa-alueen 3 runkokaapelointi. Kartta: Kairan Kuitu ja MMLYlikiimingissä valokuituverkon rakentaminen on alkanut Ylikiiminki I alueen osa-alueilla 1 ja 2. Tänä syksynä ehditään ehkä vielä aloittaa osa-alueen 3 runkokaapelointi. Kartta: Kairan Kuitu ja MML

Kai­ran Kui­tu Oy jär­jes­ti valo­kui­tuil­lan Nui­ja­mies­ten laval­la. Muka­na oli myös maa­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­via ura­koit­si­joi­ta sekä hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka hoi­ta­vat lai­te­puol­ta ja inter­net-yhteyk­siä. Kevääl­lä vas­taa­vas­sa illas­sa asu­kas­tu­pa osoit­tau­tui lii­an pie­nek­si kiin­nos­tu­neil­le ja nyt tilai­suus oli jär­jes­tet­ty lavan disco­ra­ken­nuk­seen, joka sekin uhka­si käy­dä ahtaak­si väkimäärälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus