Tal­koo­työ yhdis­tää kyläläisiä

Eskarilainen Seela Kokko ja talkoolainen Taina Mäntykenttä istuttivat kasveja yhdessä Vesalan yhteisöllisen puutarhan avajaisissa. Osa taimista on päiväkotilaisten ja oppilaiden itsensä kasvattamia, osa on saatu muun muassa kyläläisiltä lahjoituksina. (Kuva: Teea Tunturi)Eskarilainen Seela Kokko ja talkoolainen Taina Mäntykenttä istuttivat kasveja yhdessä Vesalan yhteisöllisen puutarhan avajaisissa. Osa taimista on päiväkotilaisten ja oppilaiden itsensä kasvattamia, osa on saatu muun muassa kyläläisiltä lahjoituksina. (Kuva: Teea Tunturi)

Vesa­las­sa, kou­lun ran­nas­sa on tapah­tu­nut ihmei­tä yhtei­söl­li­sen kas­vi­maa­pro­jek­tin myö­tä. Koko ran­ta on siis­tiy­ty­nyt, kas­ve­ja on istu­tet­tu ja kep­pa­ri­ra­taa sekä maja­met­sik­köä val­mis­tel­laan. Teke­mis­tä riit­tää jat­kos­sa­kin niin kou­lun ja päi­vä­ko­din väel­le kuin kai­kil­le vapaa­eh­toi­sil­le kylä­läi­sil­le. Yhtei­söl­li­syy­den hedel­miä saa­daan kor­ja­ta tule­vi­na­kin vuosina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus