Säh­kö­au­tot OuluZo­nen radalla

EV Aseman Niko Kronqvist oli tyytyväinen ensimmäiseen järjestämäänsä sähköautojen ratapäivää. Hän lupaa, että lisää on tulossa.EV Aseman Niko Kronqvist oli tyytyväinen ensimmäiseen järjestämäänsä sähköautojen ratapäivää. Hän lupaa, että lisää on tulossa.

Ei kuu­lu­nut kuin ren­kai­den satun­nais­ta ulvon­taa, kun tois­ta­kym­men­tä säh­kö­au­toa aje­li OuluZo­nen radal­la jää­li­läi­sen EV Ase­ma Oy:n jär­jes­tä­mä­nä säh­kö­au­to­jen rata­päi­vä­nä. Säh­kö­au­tot voi­si­vat­kin olla toi­vot­tu lisä monien moot­to­ri­ra­to­jen käyt­tä­jä­kun­taan, sil­lä niil­lä voi­tai­siin ajaa myös niin sanot­tui­na hil­jai­si­na päi­vi­nä, joi­ta radoil­le on ympä­ris­tö­lu­vis­sa määrätty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus