Rukit suri­si­vat Ylikiimingissä

Perinnetaidoista kiinnostuneet Matti ja Marja Koistinaho hallitsevat monet vanhat työtavat. Marjan käsissä Matin itse pyydystämästään ketusta neulomat hansikkaat, jotka ovat kuulemma erinomaiset pitkillä hiihtoretkillä.Perinnetaidoista kiinnostuneet Matti ja Marja Koistinaho hallitsevat monet vanhat työtavat. Marjan käsissä Matin itse pyydystämästään ketusta neulomat hansikkaat, jotka ovat kuulemma erinomaiset pitkillä hiihtoretkillä.

Seu­ra­kun­ta­ker­hos­sa Yli­kii­min­gis­sä oli­vat vii­me tors­tai­na aihee­na van­hat vaat­teet ja vaa­te­tus­ma­te­ri­aa­lin val­mis­tus. Pai­kal­le saa­pu­neet sai­vat tutus­tua Mat­ti ja Mar­ja Kois­ti­na­hon joh­dol­la vil­lan val­mis­tuk­seen lan­gak­si. Monel­le iäk­kääm­mäl­le ker­ho­lai­sel­le sekä kars­taus että keh­ruu oli­vat­kin lap­suu­des­ta tuttuja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus