Outi Vähä­aho Zetor-kyy­dil­lä vii­mei­seen työ­päi­vään

Kiimingin hyvinvointikeskuksen Päivöläkodin ja Ylikiimingin kotihoidon palveluesimies Outi Vähäaho sai viimeisenä työpäivänään erikoiskuljetuksen työpaikalle kiiminkiläiseltä vanhojen traktoreiden harrastaja Kari Mäeltä, joka toi Vähäahon ensimmäiseksi Seo Ylikiimingin Liikenneasemalle aamukahville.

Vii­me tors­tai­aa­mu­na aje­li Seo Yli­kii­min­gin Lii­ken­nea­se­man pihaan muka­van­nä­köi­nen pari­val­jak­ko. Kii­min­ki­läi­nen van­ho­jen trak­to­rei­den har­ras­ta­ja Kari Mäki oli hake­nut Zetor 25A:n kyy­tiin Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Päi­vö­lä­ko­din ja Yli­kii­min­gin koti­hoi­don pal­ve­lue­si­mies Outi Vähä­ahon, jon­ka työ­ka­ve­rit halusi­vat yllät­tää vii­mei­sen työ­päi­vän aamu­na eri­kois­kyy­dil­lä työ­pai­kal­le. – Ajat­te­lin, että läh­den aikai­sin töi­hin. Isän­tä sanoi kuu­den aikaan, että sinua tul­laan puo­li kah­dek­sal­ta hake­maan, mut­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus