Yli-Iin fris­bee­gol­fra­ta saa­tiin aikaan hyväl­lä yhteistyöllä

Matias Mikkola, Jouni Mikkola ja Jaakko Lahtinen ovat tyytyväisiä siihen, miten hyvin yhteistyökumppanaita Yli-Iin frisbeegolfradan rakentamiseen löytyi. (Kuva: Teea Tunturi)Matias Mikkola, Jouni Mikkola ja Jaakko Lahtinen ovat tyytyväisiä siihen, miten hyvin yhteistyökumppaneita Yli-Iin frisbeegolfradan rakentamiseen löytyi. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli-Iis­sä ei jää­ty peu­ka­loi­ta pyö­rit­te­le­mään, kun kesäl­lä huo­mat­tiin, että fris­bee­gol­fra­dan raken­ta­mi­seen löy­tyy suh­teel­li­sen hel­pos­ti tuki­joi­ta. Monet alu­een yri­tyk­sis­tä ja yhtei­söis­tä läh­ti tuke­maan han­ket­ta rahal­li­ses­ti tai mate­ri­aa­li­lah­joi­tuk­sin. Vas­tuu­ta­ho­na rataa läh­ti raken­ta­maan Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys, joka on myös radan omis­ta­ja. Ken­tän kus­tan­nusar­vio on noin 12 000 euroa. Pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on ollut yli-iiläi­nen saha, JK-Wood Oy, joka lah­joit­ti pai­ne­kyl­läs­te­tyn puu­ta­va­ran ja vane­rit heit­to­paik­ko­jen rakentamiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus