Yli-iiläi­set ja kau­pun­gin­joh­to jut­tusil­la

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan sekä muiden kaupungin virkamiesten kanssa iltakahville saapui viime viikolla reilut parikymmentä yli-iiläistä. Muutamat paikalla olijoista pohdiskelivatkin osanottajien niukkuutta aiempiin vuosiin verrattuna miettien, ovatko ihmiset menettäneet uskonsa siihen, että asioiden esille tuonti vaikuttaa vai johtuiko väen vähyys kevätkiireistä.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sekä muu­ta­kin kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­toa jal­kau­tui vii­me vii­kol­la Yli-Iihin. Kir­jas­to­ta­lol­la pää­si­vät yli-iiläi­set jaka­maan kuvaan­nol­li­sia risu­jaan ja ruusu­jaan viran­hal­ti­joi­den tie­toi­suu­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus