Seik­kai­lu­po­lul­ta kivi­kau­ti­sel­le luontoretkelle

Museolehtori Sami Viljanmaa ja opas Marjo Heikkinen kertoivat metsäpeuran olleen kivikauden asukkaiden tärkein riistaeläin. Porosta metsäpeura erottuu kapeammalle kasvavien sarvien ja pitempien jalkojen ansiosta. (Kuva: Ritva Piri)Museolehtori Sami Viljanmaa ja opas Marjo Heikkinen kertoivat metsäpeuran olleen kivikauden asukkaiden tärkein riistaeläin. Porosta metsäpeura erottuu kapeammalle kasvavien sarvien ja pitempien jalkojen ansiosta. Kuvat: Ritva Piri

Kie­ri­kin kesä­kau­den aluk­si avat­tiin Mui­nais­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly Luon­to­ret­ki kivi­kau­del­le sekä vie­tet­tiin Seik­kai­lu­päi­vä-tapah­tu­maa, joka tar­jo­si eten­kin lap­sil­le sekä tie­toa luon­nos­ta ja kivi­kau­des­ta että kivi­kau­tis­ten tai­to­jen opet­te­lua. Toi­min­nan ohes­sa saat­toi myös pais­tel­la tik­ku­pul­lia tai mak­ka­raa sekä nau­tis­kel­la noki­pan­nus­sa kei­te­tys­tä kahvista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus