Poruk­ka kool­la: Yli-Iin kou­lu­ka­ve­rit kool­la 35 vuo­den jäl­keen

Luokkakokouksessa jutut jatkuivat siitä, mihin ne olivat aiemmin jääneet. Väki oli ilahtunut siitä, että jokaiseen luokkakaveriin saaatiin yhteys sähköisten viestinten avulla vain kolmessa päivässä.Luokkakokouksessa jutut jatkuivat siitä, mihin ne olivat aiemmin jääneet. Väki oli ilahtunut siitä, että jokaiseen luokkakaveriin saaatiin yhteys sähköisten viestinten avulla vain kolmessa päivässä. (Jutun lopussa näkyy kuva, jossa ovat mukana kaikki osallistujat)

Yli-Iin ylä­as­teel­ta vuon­na 1985 läh­te­nei­den luok­ka­ko­kous­ta vie­tet­tiin Yli-Tan­ni­lan toi­mi­ta­lol­la lau­an­tai­na 1.8. Yli-Iin ylä­as­teen päät­ti tuol­loin 40 yhdek­säs­luok­ka­lais­ta, jois­ta tapaa­mi­seen pää­si osal­lis­tu­maan 25 hen­ki­löä. Osal­lis­tu­jia oli pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta aina Ranual­le saak­ka. Aja­tus tapaa­mi­ses­ta tuli Yli-Iis­sä asu­val­ta Jaa­na Huo­vi­sel­ta, joka halusi saa­da kool­le viis­kymp­pi­set luok­ka­to­ve­rin­sa. Koro­na siir­si tou­ko­kuul­le suun­ni­tel­lun tapaa­mi­sen, mut­ta Jaa­nan sit­key­den ansios­ta tapaa­mi­sel­le saa­tiin sovit­tua uusi…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus