Mezzo­sopraa­no Vir­pi Räi­sä­sen Tras­pa­ren­te-levy on jul­kais­tu

Yli-Iissä nykyisin asuva, kiiminkiläislähtöinen, Suomen kysytyimpiin kuuluva mezzosopraano, Virpi Räisänen toteutti toiveensa levystä, jolla hän soittaa viulua ja laulaa samanaikaisesti. (Kuva: Sublime Music Agency) Yli-Iissä nykyisin asuva, kiiminkiläislähtöinen, Suomen kysytyimpiin kuuluva mezzosopraano, Virpi Räisänen toteutti toiveensa levystä, jolla hän soittaa viulua ja laulaa samanaikaisesti. (Kuva: Sublime Music Agency)

Yksi Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti kysy­tyim­mis­tä mezzo­sopraa­nois­ta, yli-iiläi­nen, Vir­pi Räi­sä­nen, on jul­kais­sut uuden levyn. Tras­pa­ren­te-albu­mi koos­tuu viu­lis­ti-lau­la­jal­le sävel­le­tyis­tä tai sovi­te­tuis­ta kap­pa­leis­ta, jot­ka on tal­len­net­tu nyt ensim­mäis­tä ker­taa yhtä­ai­kai­ses­ti soit­taen ja lau­laen. Tätä Vir­pin vir­tuoo­si­mais­ta esit­tä­mis­ta­paa on alet­tu kut­sua Viu­la­ja-pro­jek­tik­si. – Tras­pa­ren­te-levy on syn­ty­nyt toi­vees­ta­ni doku­men­toi­da har­vi­nais­laa­tui­sel­le yhdis­tel­mäl­le­ni sävel­let­ty­jä teok­sia, jois­sa etsin ilmai­su­kent­tä­ni rajo­ja kah­den instru­men­tin yhtä­ai­kai­ses­sa hal­lit­se­mi­ses­sa.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus