Iisi­verk­ko suun­nit­te­lee valo­kui­tua Yli-Iihin

Yli-Iin valokuidun alustava hankealue näkyy tässä Cinian kartassa. Yli-Iin keskusta on merkitty mustalla alueen keskiosaan. Hankealue varmistuu sen mukaan, mistä tilauksia tulee. Tietoliikenteen kasvuvauhti on Suomessa jopa 50 prosenttia vuositasolla, vaikka ihminen ei käyttäisi tietokonetta, tulee hän lähitulevaisuudessa tarvitsemaan nettiyhteyttä muun muassa pitääkseen yhteyttä lääkäriin ja hoitaakseen useita muita tärkeitä asioita.Yli-Iin valokuidun alustava hankealue näkyy tässä Cinian kartassa. Yli-Iin keskusta on merkitty mustalla alueen keskiosaan. Hankealue varmistuu sen mukaan, mistä tilauksia tulee. Tietoliikenteen kasvuvauhti on Suomessa jopa 50 prosenttia vuositasolla, vaikka ihminen ei käyttäisi tietokonetta, tulee hän lähitulevaisuudessa tarvitsemaan nettiyhteyttä muun muassa pitääkseen yhteyttä lääkäriin ja hoitaakseen useita muita tärkeitä asioita.

Yli-iiläis­ten tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin on luvas­sa yllät­täen huo­mat­ta­va paran­nus, kun Iin Ener­gian ja Iisi­ver­kon sel­vi­tys- ja tie­do­tus­han­ke valo­kui­dun raken­ta­mi­ses­ta Yli-Iin alu­eel­le käynnistyy. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus