Tie­to­vi­sa 16.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mitä on halloumi/halumi? 2. Mis­sä kuus­sa on a) saa­ma­leis­ten kan­sal­lis­päi­vä, b) roma­nien kan­sal­lis­päi­vä? 3. Mis­tä mar­jois­ta teh­dään kunin­ga­tar­hil­lo? 4. Mikä oli skan­di­na­vian myto­lo­gias­sa ukko­sen juma­la? 5. Mon­ta­ko pro­sent­tia Suo­men säh­kö­ener­gias­ta tuo­te­taan vesi­voi­mal­la? a) 5 %, b) 15 %, c) 25 %, d) 35 % 6. Mikä on Bra­si­lian pää­kau­pun­ki? 7. Min­kä väri­nen korukivi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus