Tie­to­vi­sa 14.8.

Kysy­myk­set 1.    Kuka on ainoa USA:n pre­si­dent­ti, joka on eron­nut viras­taan kes­ken kau­den? 2.    Mihin TV-sar­jaan liit­tyy Tyy­ne Puus­ti­sen mur­ha? 3.    Tona­va vir­taa nel­jän pää­kau­pun­gin kaut­ta? Mit­kä muis­tat? 4.    Maa­il­man suu­rin puu­kirk­ko on Suo­mes­sa. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la? 5.     Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia ihmi­sis­tä on vasen­kä­ti­siä? a) n. 5 %, b) n. 10 %, c) n. 20… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus