Tie­to­vi­sa 1.10.2018

Kysy­myk­set 1. a) Mon­ta­ko kruu­nua on Ruot­sin vaa­ku­nas­sa? b) Mon­ta­ko ruusua on Suo­men vaa­ku­nas­sa? 2. Mikä teh­tä­vä yhdis­tää seu­raa­via hen­ki­löi­tä: Kei­jo Lii­na­maa, Erk­ki Suni­la, Paa­vo J. Paa­vo­la, Min­na Hel­le? 3. Mitä ovat faa­be­lit? 4. Mikä yhdis­tää seu­raa­via hen­ki­löi­tä: Erk­ki Rau­ha­la, Ers­so Ervas­ti, Eeli Mäki, Lau­ri Salon­ka­ri, Mat­ti Kak­ko. 5. Mikä maa on täl­lä het­kel­lä Ark­ti­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus