Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.12.2018

Kysy­myk­set 1. Mik­si kut­su­taan hen­ki­löä, joka valo­ku­vaa kuu­lui­sia ihmi­siä, usein salaa, esim. sen­saa­tio­leh­tiin? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hen­ki­lön isä on Kur­re­kur­re­dut ‑saa­ren kunin­gas? 3. Kum­pi avat­tiin aikai­sem­min käyt­töön Suezin kana­va vai Pana­man kana­va? 4. Mikä oli pesä­pal­lon isän Tah­ko Pih­ka­lan oikea etu­ni­mi? 5. Halo­gee­ni­lamp­pu paten­toi­tiin a) v. 1949, b) 1959, c) 1969, d) 1979 6. Missä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus