Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.12.2018

Kysy­myk­set
1. Mik­si kut­su­taan hen­ki­löä, joka valo­ku­vaa kuu­lui­sia ihmi­siä, usein salaa, esim. sen­saa­tio­leh­tiin?
2. Kenen fik­tii­vi­sen hen­ki­lön isä on Kur­re­kur­re­dut -saa­ren kunin­gas?
3. Kum­pi avat­tiin aikai­sem­min käyt­töön Suezin kana­va vai Pana­man kana­va?
4. Mikä oli pesä­pal­lon isän Tah­ko Pih­ka­lan oikea etu­ni­mi?
5. Halo­gee­ni­lamp­pu paten­toi­tiin a) v. 1949, b) 1959, c) 1969, d) 1979
6. Mis­sä vesia­lu­ees­sa Jee­sus Nasa­re­ti­lai­nen kas­tet­tiin?
7. Kei­den suun­nit­te­le­ma on Savoy-mal­jak­ko? Kysees­sä on paris­kun­ta.
8. Min­kä Ran­ta­poh­jan alu­een urhei­luseu­ran puheen­joh­ta­ja on Veik­ko Joki­kok­ko?
9. Mikä nimi yhdis­tää lau­la­ja­le­gen­do­ja Dan­ny ja Fre­de­rik?
10. WHO:n mukaan maa­il­man puh­tain ilma on a) Islan­nis­sa, b) Nor­jas­sa, c) Kana­das­sa, d) Suo­mes­sa.

Vas­tauk­set
1. Papa­razzi
2. Pep­pi Pit­kä­tos­sun
3. Suezin kana­va (1869), (Pana­man kana­va 1914)
4. Lau­ri
5. b) 1959
6. Jor­dan-joes­sa
7. Aino ja Alvar Aal­lon
8. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten
9. Molem­pien etu­ni­mi on Ilk­ka
10. d) Suo­mes­sa