Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.8.2023

Kysy­myk­set

 1. Kenen hyvin tun­ne­tun suo­ma­lai­sen vai­kut­ta­jan alku­pe­räi­nen suku­ni­mi oli Adolfsen?
 2. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan oulu­lais­läh­töi­nen kult­tuu­ri­per­soo­na Juk­ka-Pek­ka Välimaa?
 3. Mitä tar­koit­taa, että porol­la on rykimäaika?
 4. Mil­tä paik­ka­kun­nal­ta on urhei­luseu­ra Narukerä?
 5. Minä vuon­na val­mis­tui ensim­mäi­nen var­si­nai­nen pap­pa-Tun­tu­ri ‑mopo? a) 1955, b) 1959, c) 1965, d) 1969
 6. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan eläin nimel­tä lahokas?
 7. Kuka mur­ha­si J.F. Ken­ne­dyn mur­haa­jak­si epäil­lyn Lee Har­vey Oswaldin?
 8. Ket­kä kak­si näyt­te­le­vät pää­osia elo­ku­vas­sa Une­ton Seattlessa?
 9. Mikä sal­mi jakaa Istan­bu­lin kau­pun­gin kah­teen osaan?
 10. Mikä on Suo­men van­hin alku­pe­räi­sel­lä nimel­lä toi­mi­va yri­tys? a) Fis­kars, b) Tam­pel­la, c) Sinebryc­hoff, d) Yli­opis­ton Apteekki

 

Vas­tauk­set

 1. Mart­ti Ahtisaaren
 2. Kau­ko Röyhkä
 3. Kii­ma-aika
 4. Poris­ta
 5. b) 1959
 6. Hil­le­ri
 7. Jack Ruby
 8. Tom Hanks ja Meg Ryan
 9. Bos­po­rin salmi
 10. a) Fis­kars