Kir­jo­loh­ta istu­tet­tiin Kiiminkijokeen

Kiiminkijokeen istutetut kirjolohet ovat kasvatettu Taivalkoskella.

Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue aloit­ti kir­jo­lo­hen istu­tuk­set Kii­min­ki­joen eri­tyis­ka­las­tus­koh­tei­siin maa­nan­tai­na.  Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue on 1990-luvul­ta läh­tien istut­ta­nut Kii­min­ki­jo­keen pyyn­ti­ko­kois­ta tai­men­ta 1000–2000 kiloa kalas­ta­jien ilok­si ja saa­lis­var­muut­ta lisätäkseen.

– Kesä 2018 tekee tähän poik­keuk­sen. Pyyn­ti­ko­koi­sen tai­me­nen tuo­tan­nos­sa esiin­ty­neis­tä ongel­mis­ta joh­tuen, jou­dum­me tämän kesän istu­tuk­sis­sa  kor­vaa­maan tai­me­nis­tu­tuk­set pyyn­ti­ko­koi­sen kir­jo­lo­hen istu­tuk­sil­la. Lapin ELY-kes­kus myön­si täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­eel­le luvan istut­taa kir­jo­loh­ta Kii­min­ki­jo­keen, ker­too Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­een isän­nöit­si­jä Juha Lind­ström.

Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue toi­voo, että täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa kalas­ta­jat otta­vat hyvil­lä mie­lin vas­taan poik­kea­vat istutukset.

– Toi­vom­me, että kir­jo­lo­hi myös tar­jo­aa kalas­tuse­lä­myk­siä Kii­min­ki­joen kalas­ta­jil­le, sanoo Lindström.