Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys halu­aa ostaa Jää­lin­ma­jan – Tavoit­tee­na asuk­kai­den yhtei­nen kokoontumistila

Jää­lin­jär­ven kun­nos­ta huo­leh­ti­van Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous val­tuut­ti maa­nan­tai-iltai­ses­sa kokouk­ses­saan hal­li­tuk­sen teke­mään Oulun kau­pun­gil­le osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta. Osto­tar­jous teh­dään viipymättä. 

Lue lisää