“Vih­doin­kin elä­vän musii­kin konsertti”

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui sun­nun­tai­na Iin Lau­lu­pe­li­man­nien jär­jes­tä­män Syys­soi­ton kat­so­jan suus­ta var­sin run­sas­lu­kui­sen ylei­sön täyt­täes­sä Val­ta­rin kou­lun juh­la­sa­lin. Kuu­li­joi­den mää­rä yllät­ti myös Lau­lu­pe­li­man­nien tai­teel­li­sen joh­ta­jan Unto Kukan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lef­fa­vie­raa­na

Kel­lon kou­lus­sa vie­tet­tiin elo­ku­va­viik­koa. Kat­soim­me äidin­kie­len tun­nil­la Valas­rat­sas­ta­ja-elo­ku­van, jon­ka on ohjan­nut Niki Caro 2002. Se ker­too Uuden-See­lan­nin mao­reis­ta, jot­ka usko­vat, että he pol­veu­tu­vat Pai­keas­ta eli valasratsastajasta.