Kel­lon ken­tän ilki­val­ta selvisi

Kel­lon nur­mi­ken­tän tuho­työn teki­jä on sel­vin­nyt ja asia on sovit­tu teki­jän kes­ken. Hän tulee itse kor­jaa­maan nur­mi­ken­tää kave­reit­ten kes­ken. Toi­vo­taan, että kent­tä saa olla rau­has­sa tule­vai­suu­des­sa ja voim­me har­joi­tel­la hyväl­lä nur­mel­la kesä- ja syyskaudella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin sääs­töis­tä

Iis­sä käy­dään kes­kus­te­lua kun­nan sääs­töis­tä kovaa tah­tia. Kum­mas­tut­taa tuo kokoo­muk­sen kan­ta pal­ve­lu­ver­kos­toon ja hen­ki­lös­tön vähen­tä­mi­seen. Kokoo­mus on sitä miel­tä, että pal­ve­lu­ja tar­jo­taan vain siel­lä, mis­sä on nii­tä tar­vit­se­via. Siel­lä, mis­sä riit­tää käyttäjiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Olen monet ker­rat aja­tel­lut ajaes­sa­ni Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan ohi, että oli­si aika hie­noa jos varas­ton ympä­ril­le raken­net­tai­siin näky­män peit­tä­vä aita, se kun ei ole mikään sil­mä­ni­lo kenellekkään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Some­tur­vaa kokeil­laan Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin kouluissa

Oulus­sa pilo­toi­daan Some­­tur­­va-pal­­ve­­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Some­tur­van pilo­toin­ti alkaa vii­des­sä oululais­koulussa täl­lä vii­kol­la. Muka­na ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Hau­ki­pu­taan ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­Pan nai­sil­le voit­to kau­den vii­mei­ses­tä ottelusta

Hau­Pan nai­set nap­pa­si­vat kau­den vii­mei­ses­tä pelis­tä hie­non 2–1 voi­ton Län­si­tuu­les­sa lau­an­tai­na 2.10, kun vas­tas­sa oli Ilves/2. Pai­neet pelis­tä oli Ilvek­sel­lä, kos­ka peli vai­kut­ti sii­hen, jou­tu­vat­ko he kar­si­maan sar­ja­pai­kas­ta ensi kau­del­le. Hau­Pa puo­les­taan oli jo var­mis­ta­nut aikai­sem­min putoa­mi­sen alem­paan sar­jaan, joten koti­jouk­ku­eel­la ei tulok­sen puo­les­ta ollut pai­nei­ta peliin.