His­to­rial­li­nen tul­va­syk­sy Kuivajoella

Perä­me­ren ran­ni­kol­la on tus­kai­tu run­sai­den satei­den ja kor­kei­den meri‑, jär­­vi- ja joki­ve­sien kans­sa. Syk­sy kir­ja­taan ennä­tyk­sel­li­sen veti­sek­si myös Sanas­kos­ken rannoilla.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Suo­ra­tois­to­sar­ja: Rikos­sar­jan toi­nen kausi vie aika­mat­kal­le vuo­si­tu­han­nen vaihteeseen

Oulun seu­dul­la kuvat­tu Eli­sa Viih­de ‑suo­ra­tois­to­pal­ve­lun alku­pe­räis­sar­ja Kaik­ki syn­nit oli yksi vii­me vuo­sien kiin­nos­ta­vim­pia koti­mai­sia rikos­sar­jo­ja. Sopi­vas­ti poh­jois­mais­ten dek­ka­ri­sar­jo­jen massasta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilma­vei­vin teki­jät hukas­sa Iin visassa

Iin Järk­kä­vi­sa pala­si parin vii­kon kat­kai­su­hoi­dos­ta isän­päi­vän istun­toon pal­jol­ti enti­sin vin­kein. Poik­keuk­se­na näh­tiin Päk­ki­kan­kaan ryh­ti­lii­ke nor­maa­li­ta­sol­leen. Kysy­mys­ten vai­keus­as­te näyt­tää vakiintuneen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuo­li Kui­va­nie­men palveluista

Hyvä huo­mio nimi­mer­kil­tä Vaa­ku­na Ran­ta­poh­jas­sa 3.11. Huo­ma­sit, että Oulun­kaa­ren tai Iin kun­nan puo­lel­ta voi kysees­sä olla har­hau­tus, jot­ta myö­hem­min voitaisiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus