Ala­ky­läs­tä koko kan­san maa­lais­po­jak­si

Mik­ko Ala­ta­lon elä­mä­ker­ta “Hän hymyi­lee kuin Mik­ko” ker­too Ala­ta­lon mat­kan Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä koko kan­san tun­te­mak­si maa­lais­po­jak­si, toi­mit­ta­jak­si, lau­la­jak­si ja polii­ti­kok­si.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä kar­toi­te­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – Kou­lu­mat­ko­jen vaa­ran pai­kois­ta jär­jes­te­tään kyse­ly

Iin kun­nas­sa sel­vi­te­tään tämän vuo­den aika­na lii­ken­teen ja ties­tön ongel­ma­koh­tia useal­la eri taval­la. Tavoit­tee­na on paran­taa muun muas­sa kou­lu­lais­ten lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä per­jan­tai­na hävik­ki­vii­kon tapah­tu­ma

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­väl­lä hävik­ki­vii­kol­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta ruo­ka­hä­vik­kiin. Hävik­ki­vii­kon pää­ta­pah­tu­ma on Iis­sä per­jan­tai­na kel­lo 10–14 Hui­lin­gin alu­eel­la. Tapah­tu­mas­sa jul­kais­taan Tuu­na­taan työ­tä…


Väli­maan avoi­met ovet kiin­nos­ti­vat

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­eel­la pidet­tiin lau­an­tai­na avoi­mien ovien tapah­tu­ma, jos­sa alu­ee­seen ja sen toi­mi­joi­hin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan. Avoi­mien ovien tapah­tu­man jär­jes­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMak­ka­ra­ton mak­ka­ra­päi­vä Illis­sä

Syys­kuun ensim­mäi­nen Illin­juok­su juos­tiin mak­ka­ran päi­vä­nä. Mak­ka­ra on monel­le Illis­sä kävi­jäl­le­kin tut­tu eines, jon­ka his­to­ria ulot­tuu kau­as. Se on saa­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus